Jump to Navigation

4. verbeter de opdrachtgever

Op niveau 1 t/m 3 was het voor de opdrachtgever zaak om de goede dingen te doen. Nu je alle goede dingen doet, kan je gaan werken om zelf beter te worden. Het thema van het vierde niveau is het verbeteren van de opdrachtgever zelf.

Uiteraard komt dan ook de vraag aan de orde of jij wel de juiste persoon bent om opdrachtgever te zijn / te blijven. Op de eerste drie niveaus wordt de opdrachtgever vooral gekozen vanwege zijn of haar positie in de organisatie en de daarbij behorende invloed. Naast deze “machtsfactor” beschikt een goede opdrachtgever tenminste over competenties als communiceren, visie en leiderschap. Vanaf het vierde niveau is positie in de organisatie minder belangrijk aan het worden voor de opdrachtgever en nemen de andere drie competenties relatief in belang toe. De organisatie kan nu ook kiezen voor opdrachtgevers die lager in de hiërarchie staan. Een mooi voorbeeld van een organisatie die zich midden in de ontwikkeling op het vierde niveau bevindt, is beschreven in Samenspel en tegenspraak, lessen uit de Noord/Zuid lijn. Men constateert bijvoorbeeld dat voor de opdrachtgever geen taak- of functieomschrijving is gemaakt. Hoe kan je dan beoordelen of de juiste persoon opdrachtgever is geworden? Dit is het bewust onbekwaam worden op het vierde ontwikkelingsniveau.

Op het vierde niveau wordt vervolgens werk gemaakt van het opleiden van de opdrachtgevers. Er komen functieprofielen. Er kan een afdeling opdrachtgeverschap ontstaan, net zoals op het tweede niveau projectmanagementbureaus werden opgericht. Door intervisie, leiderschapsopleidingen en vooral veel “doen” ontwikkelt men de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Alleen in grotere organisaties kan dit ontwikkelingsniveau bereikt worden als organisatie. Bij kleinere organisaties kunnen opdrachtgevers zich individueel wel verder ontwikkelen maar is het aantal collega’s zo beperkt, dat de facto de keuze uitsluitend op basis van de positie gemaakt kan worden.

 
Main menu 2

Page | by Dr. Radut